Top Cited

1
Research progress on electrode materials and electrolytes for supercapacitors
JIAO Chen, ZHANG Wei-ke, SU Fang-yuan, YANG Hong-yan, LIU Rui-xiang, CHEN Cheng-meng
2017, 32(2): 106-115.
Abstract(349) PDF(3141)
2
Influence of graphene oxide additions on the microstructure and mechanical strength of cement
WANG Qin, WANG Jian, LU Chun-xiang, LIU Bo-wei, ZHANG Kun, LI Chong-zhi
2015, 30(4): 349-356. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60194-9
Abstract(529) PDF(411)
3
Advances in the ablation resistance of C/C composites
FU Qian-gang, ZHANG Jia-ping, LI He-jun
2015, 30(2): 97-105.
Abstract(734) PDF(1251)
4
Preparation and properties of reduced graphene oxide/polyimide composites produced by in-situ polymerization and solution blending methods
MA Lang, WANG Guo-jian, DAI Jin-feng
2016, 31(2): 129-134.
Abstract(539) PDF(1332)
5
A review of carbon-carbon composites for engineering applications
SU Jun-ming, ZHOU Shao-jian, LI Rui-zhen, XIAO Zhi-chao, CUI Hong
2015, 30(2): 106-114.
Abstract(655) PDF(1137)
6
Hydrothermal synthesis of porous phosphorus-doped carbon nanotubes and their use in the oxygen reduction reaction and lithium-sulfur batteries
GUO Meng-qing, HUANG Jia-qi, KONG Xiang-yi, PENG Hong-jie, SHUI Han, QIAN Fang-yuan, ZHU Lin, ZHU Wan-cheng, ZHANG Qiang
2016, 31(3): 352-362.
Abstract(402) PDF(661)
7
Rheological behavior of fresh cement pastes with a graphene oxide additive
WANG Qin, WANG Jian, LU Chun-xiang, CUI Xin-you, LI Shi-yu, WANG Xi
2016, 31(6): 574-584. doi: 10.1016/S1872-5805(16)60033-1
Abstract(399) PDF(682)
8
Research progress and potential applications for graphene/polymer composites
ZENG You, WANG Han, CHENG Hui-ming
2016, 31(6): 555-567.
Abstract(434) PDF(1546)
9
Adsorption of low-concentration methylene blue onto a palygorskite/carbon composite
WU Xue-ping, XU Yan-qing, ZHANG Xian-long, WU Yu-cheng, GAO Peng
2015, 30(1): 71-78. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60176-7
Abstract(612) PDF(1060)
10
A graphene/carbon black hybrid material: a novel binary conductive additive for lithium-ion batteries
LI Yong, LU Xiao-hui, SU Fang-yuan, HE Yan-bing, LI Bao-hua, YANG Quan-hong, KANG Fei-yu
2015, 30(2): 128-132.
Abstract(589) PDF(1558)
11
Three dimensional graphene networks for supercapacitor electrode materials
LI Chen, ZHANG Xiong, WANG Kai, ZHANG Hai-tao, SUN Xian-zhong, MA Yan-wei
2015, 30(3): 193-206. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60185-8
Abstract(853) PDF(1212)
12
Yellow-visual fluorescent carbon quantum dots from petroleum coke for the efficient detection of Cu2+ ions
WANG Yue, WU Wen-ting, WU Ming-bo, SUN Hong-di, XIE Hui, HU Chao, WU Xue-yan, QIU Jie-shan
2015, 30(6): 550-559. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60204-9
Abstract(345) PDF(645)
13
Microwave-assisted preparation of peanut shell-based activated carbons and their use in electrochemical capacitors
WU Ming-bo, LI Ru-chun, HE Xiao-jun, ZHANG He-bao, SUI Wu-bin, TAN Ming-hui
2015, 30(1): 86-91. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60178-0
Abstract(834) PDF(1303)
14
Effect of micropore and mesopore structure on CO2 adsorption by activated carbons from biomass
SONG Tao, LIAO Jing-ming, XIAO Jun, SHEN Lai-hong
2015, 30(2): 156-166. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60181-0
Abstract(570) PDF(660)
15
Preparation and electrochemical performance of a polyaniline-carbon microsphere hybrid as a supercapacitor electrode
LIU Wei-feng, YANG Yong-zhen, LIU Xu-guang, XU Bing-she
2016, 31(6): 594-599. doi: 10.1016/S1872-5805(16)60035-5
Abstract(303) PDF(606)
16
Synergistic flame retardant effects of composites containing organic montmorillonite, Nylon 6 and 2-cyclic pentaerythritoloctahydrogen tetraphosphate-4,6-benzene sulfonic acid sodium ammion-triazine
WANG Chao, LI Ying-chun, HU Guo-sheng, CAO Dong-hao
2015, 30(2): 186-192. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60184-6
Abstract(487) PDF(904)
17
H3PO4 activated carbons as the electrode materials of supercapacitors using an ionic liquid electrolyte
ZHANG Qiu-hong, ZUO Song-lin, WEI Xin-yu, WANG Yong-fang
2018, 33(1): 61-70.
Abstract(123) PDF(560)
18
A review of the control of pore texture of phosphoric acid-activated carbons
ZUO Song-lin
2018, 33(4): 289-302.
Abstract(187) PDF(582)
19
A preliminary study of the preparation of porous carbon from oil sludge for water treatment by simple pyrolysis or KOH activation
Shohreh Mohammadi, Nourollah Mirghaffari
2015, 30(4): 310-318. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60192-5
Abstract(356) PDF(694)
20
Template-free preparation of mesoporous carbon from rice husks for use in supercapacitors
WU Ming-bo, LI Ling-yan, LIU Jun, LI Yang, AI Pei-pei, WU Wen-ting, ZHENG Jing-tang
2015, 30(5): 471-475. doi: 10.1016/S1872-5805(15)60201-3
Abstract(450) PDF(710)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:17
 • To
 • Go